Information avseende nyemissionen i aXichem
March 26, 2012
Information avseende nyemissionen i aXichem
Back

Styrelsen för aXichems beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt ett erbjudande till konvertibelinnehavare. Teckningstiden var 9 – 23 december 2011. Totalt tecknades aktier till ett värde om cirka 7,5 Mkr. Över 84 % av emissionen tecknades.

Sista dag för handel med BTA A är den 2012-03-28 och stoppdag hos Euroclear i BTA A är den 2012-04-02. De nya aktierna kommer finnas på respektive vp-konto/depå per den 2012-04-04.

Antal tecknade aktier var 1 572 348 stycken och efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 13 482 903 stycken.

För frågor hänvisas till:
För mer information kontakta Torsten Helsing VD aXichem
E-post: torsten@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. aXichems produkt är en helt gift fri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från chilibusken.

aXichem AB • Vikingagatan 39 B • 216 18 Limhamn Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Back