Information avseende nyemissionen i aXichem
March 26, 2012
Information avseende nyemissionen i aXichem
Back

Företrädesemissionen

Styrelsen för aXichems beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt ett erbjudande till konvertibelinnehavare. Teckningstiden var 9 – 23 december 2011. Totalt tecknades aktier till ett värde om cirka 7,5 Mkr. Över 84 % av emissionen tecknades.

Sista dag för handel med BTA A är den 2012-03-28 och stoppdag hos Euroclear i BTA A är den 2012-04-02. De nya aktierna kommer finnas på respektive vp-konto/depå per den 2012-04-04.

Antal tecknade aktier var 1 572 348 stycken och efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 13 482 903 stycken.

Back