Redeye publicerar analys av aXichem
December 13, 2013
Redeye publicerar analys av aXichem
Back

Värderingssammanfattning

  • Redeyes värdering av aXichem visar på att aktien är attraktivt värderad jämfört med potentialen. I ett lyckat scenario indikerar DCFmodellen ett värde på 29,6 kronor per aktie, vilket innebär en mycket stor potential. Även vårt riskjusterade värde på 14,8 kronor per aktie (50 procent sannolikhet för framgång) ger ett värde över dagens aktiekurs.
  • Jämförelsen med andra utvecklingsbolag visar också att aktien värderas rimligt. Särskilt intressant kan det vara att ställa värderingen i relation till I-tech som också utvecklar enantifoulingbiocid. Värderingen på I-tech var vid den senaste kapitalanskaffningen som gjordes under våren 2013 ca 100 miljoner kronor.
  • Det är också relevant att beakta den patentvärderingen som gjorts av Advokatfirman Gulliksson i samband med emissionen 2007. De värderade då patentet till 60 miljoner kronor och därefter har fenylcapsaicinprodukten utvecklats ytterligare.
  • Redeyes analys indikerar således en bra potential i aXichem. Dock är risken med investeringar i utvecklingsbolag mycket hög och man måste även vara beredd på att det uppstå ytterligare kapitalbehov.

Back