February 24, 2009
Årsrapport 2008
Back

aXichem AB – 2007/2008 - i utveckling:

  • Initiala toxikologiska tester genomförda med positiva resultat
  • Industriskalig produktion närmar sig
  • Optimering av syntesen för industriskalig produktion i slutfasen

Om aXichem AB: aXichem AB har utvecklat och patenterat ett ekologiskt nedbrytbart anti-påväxtmedel, fenylcapsaicin, först och främst för användning som repellent i båtfärg. Fenylcapsaicinets flertaliga biologiska effekter gör ämnet lämpligt också för användning som repellent inom jord och skogsbruk.

Back