aXichem AB (publ) Bokslutskommuniké, kvartalsrapport 4, oktober – december 2014
February 26, 2015
aXichem AB (publ) Bokslutskommuniké, kvartalsrapport 4, oktober – december 2014
Back

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2014

I november anställdes Johan Arvidsson som marknadschef. Arvidsson kom närmast från en tjänst som Sverigechef och ansvarig för försäljning i Norden och Baltikum i DuPont. 

Back