aXichem AB (publ) Kvartalsrapport 1, Januari – mars 2014
May 22, 2014
aXichem AB (publ) Kvartalsrapport 1, Januari – mars 2014
Back

Viktiga händelser under perioden

  • aXichem inleder studie med jordbruksuniversitet avseende fenylcapsaicin som möjlig växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foderindustrin
  • aXichem inleder arbetet med ett Novel Food-godkännande
  • aXichem och Chr. Olesen Group inleder samarbete om marknads- och försäljningsaktiviteter av fenylcapsaicin till fodermarknaden
Back