aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2021
May 10, 2022
aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2021
Back

aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl 09:30 CET.

Back