aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar idag sin Årsredovisning 2022 på svenska. En engelsk översättning kommer att finnas tillgänglig inom kort.  

Årsredovisningen finns på bolagets hemsida https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 08:30 AM CET.

Back