aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning
April 21, 2016
aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning
Back

aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.

.

Back