aXichem erhåller order avseende aXiphen®, från Chr. Olesen Group, för slutleverans till Mexiko
March 12, 2018
aXichem erhåller order avseende aXiphen®, från Chr. Olesen Group, för slutleverans till Mexiko
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har fått en order från försäljningsbolaget Chr. Olesen Group avseende aXiphen® feed, för leverans till en slutkund i Mexiko, där produkten kommer att ingå i en pilotproduktion av kycklingfoder. Ordervärdet uppgår till cirka 32 890 Euro.

aXichem har under en längre tid samarbetat med det globala marknads- och försäljningsbolaget Chr. Olesen Group och tecknade i september 2017 ett avtal som ger Chr. Olesen Group rätt att sälja produkten aXiphen® som fodertillsats i Europa och Latinamerika. Första ordern inom ramen för avtalet innebär att 1500 kg aXiphen®feed beställts för leverans till Mexiko, där produkten kommer att ingå i kycklingfoder. I Mexiko räknar kycklingindustrin med med att cirka 40 procent av de uppfödda djuren får salmonella. Samtidigt ställs ökade krav på antibiotikafri uppfödning, vilket gör att intresset för och behovet av produkter med den effekt som aXiphen® visat i studier är stort, inte bara i Mexiko utan i hela Latinamerika.

- Latinamerika är en marknad med stor potential för aXichem och det är väldigt spännande att vi nu har fått vår första order här. Behovet är helt klart stort och det finns en drivkraft att lösa salmonellaproblemet inom kycklingindustrin. Jag ser fram emot att fortsätta att tillsammans med Chr. Olesen Group etablera aXichem i Latinamerika, säger Lucas Altepost, vice VD i aXichem.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 klockan 08:30.

Back