aXichem har ansökt om patent avseende aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder efter goda resultat i studie
April 07, 2016
aXichem har ansökt om patent avseende aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder efter goda resultat i studie
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har registrerat en internationell patentansökan (PCT) avseende bolagets syntetiska capsaicn, aXiphen®, som som tillväxpromotor i djufoder. Patentet grundar sig i de första resultat som aXichem fått från en nyligen genomförd studie i Kina på 9000 kycklingar, där det primära syftet varit att undersöka aXiphens möjlighet att förebygga salmonella.

Studien visar att de kycklingar som fick aXphen i fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen. Detta är ett oerhört bra resultat som öppnar mycket intressanta affärsmöjligheter för bolaget.

- Vi hade förväntat oss tillväxtförbättrande egenskaper, men har först nu kan vi bevisa effekten. Nivån är dock mycket bättre än vad vi hade vågat hoppas på sägar Johan Arvidsson, VD i aXichem. Viktökning bekräftar observationer gjorda på naturlig capsaicin. Den patentansökan aXichem har gjort förbättrar avsevärt skyddet av vår produkt inom segmentet, vilket är värdefullt då resultaten är så övertygande.

När det gäller salmonellaresultaten i studien är dessa inte entydiga då förekomsten av salmonella varit för låg i alla grupper (provgrupp och referensgrupp) för att kunna erhålla entydiga statistiskt hållbara data. Vi hade förväntat oss en högre generell förekomst av salmonella än vad vi faktiskt har sett. En sannolik orsak till detta kan vara det extrema väder som rådde i området under testen. Det blev mycket kallt och detta påverkade bakterierna i kycklingarnas miljö och därmed möjligheten att säkerställa resultat. Denna del av studien kommer därför att göras om, med start vid mitten av  april. 

Back