aXichem levererar tio ton aXiphen-feed till distributören CHR. Olesen
September 21, 2021
aXichem levererar tio ton aXiphen-feed till distributören CHR. Olesen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget, via sin schweiziska produktionspartner ERBO Sparytech, leverar 10 ton aXiphen-feed till distributören CHR. Olesen. Leveransen sker i slutet av innevarande månad. Som tidigare meddelats slutförde aXichem nyligen arbetet med att verifiera de avslutande detaljerna i produktionsprocessen av phenylcapsaicin, det vill säga den produkt som utgör råvaran till bolagets produkter aXiphen-feed och aXivite.

– Jag är nöjd att kunna bekräfta att vi nu har en process för produktion och leverans som fungerar för större volymer. Jag ser att vi kommer att kunna hantera volymer i linje med den efterfrågan vi prognostiserar för produkten, och successivt kunna skala upp med god kontroll, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Mer om aXiphen®
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Mer om aXivite®
aXivite är en naturanalog produkt utvecklad för att ingå i olika typer av kosttillskott och hälsofrämjande produkter. aXivite är en anpassad version av aXichems syntetiskt framställda och patenterade capsaicin, aXiphen. Då produkten är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 september 2021 kl 08:30 CET.

Back