aXichem och Chr. Olesen Group inleder samarbete om marknads- och försäljningsaktiviteter av fenylcapsaicin till fodermarknaden
March 05, 2014
aXichem och Chr. Olesen Group inleder samarbete om marknads- och försäljningsaktiviteter av fenylcapsaicin till fodermarknaden
Back

aXichem och Chr. Olesen Group har tecknat ett intentionsavtal (Letter of Intent) avseende samarbete kring marknadsföring och försäljning av aXichems produkt för bekämpning av salmonella i foder för fjäderfämarknaden i Europa, USA och Latinamerika.  

Olesen som är en av de största aktörerna i Europa är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Olesen med kunder över hela världen har sitt huvudkontor i Köpenhamn samt dotterbolag globalt, bland annat i Belgien, Tyskland, Brasilien, Mexico och USA.

”Olesen ser en mycket stor potential i samarbetet med aXichem och vi bedömer att fenylcapsaicin kommer att revolutionera möjligheterna för foderindustrin att bekämpa salmonella i fjäderfä”, säger Pieter Hillebrand, direktör för Chr. Olesen & Co. SA.

Bolagen ska gemensamt arbeta för att erhålla nödvändiga försäljningsgodkännanden parallellt med etablering på oreglerade marknader. Strategi för marknadsföring och försäljning ska nu utarbetas och förväntas färdig inom sex månader.

Den globala marknaden för foder till fjäderfä beräknas omsätta motsvarande 115 miljarder USD.

Back