aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU
April 03, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget tagit ytterligare ett steg i processen för Feed Additive-godkännande i EU produkten phenylcapsaicin som foderingrediens, under varumärket aXiphen®. Svaren på de frågor som aXichem mottog i slutet av december 2022, från European Food Safety Authority (EFSA), lämnades in i mars. Inlämningen är nu registrerad hos EFSA och det så kallade "clock stop", det vill säga det avbrott i den tid på totalt sex månader som fastställts av EFSA för att behandla denna typ av ansökningar, är upphävt. Den nya legala tidsfristen för EFSA:s granskningsprocess är nu satt till den 17 juni 2023.

"Jag är glad att vi har lämnat "clock stop"-fasen och går vidare med processen. Jag är övertygad om att det grundliga arbete vi har lagt ned när vi förberett ansökan, inklusive miljötester och studier av effekt och tolererbarhet, kommer att tjäna oss väl,” säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili, med dess aktiva ingrediens capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad. Studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. En studie om prevalens av salmonella på golvet, efter inkludering av 15 ppm phenylcapsaicin i en vanlig startdiet, genomfördes i ett fullskaligt försök med kommersiell broilerproduktion under jordbruksförhållanden. Studien omfattade 18 kycklingfarmar med 57 kycklingstallar och 1 659 540 kycklingar. Studien drog slutsatsen att under studiens villkor minskade inkluderingen av 15 ppm phenylcapsaicin i foder för slaktkycklingar statistiskt signifikant både antalet gårdar och antalet hus med salmonellapositiva socktest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade att effektiviteten i uppfödningen ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2023, kl. 11:30 AM CEST.

Back