aXichems företrädesemission övertecknad
May 05, 2015
aXichems företrädesemission övertecknad
Back

aXichems nyemission, som stängde den 28 april 2015, tecknades till 152 %, varav ca 85 % med företrädesrätt och till 67 % utan företrädesrätt. Emissionerna tillför bolaget totalt 16,9 MSEK.

Styrelsen för aXichem AB (publ) beslutade den 1 april 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2014, att genomföra en företrädesemission. Teckningsperioden för erbjudandet avslutades den 28 april 2015. Intresset för teckning av nyemitterade aktier i aXichem har varit stort och företrädesemissionen blev övertecknad. Styrelsen har därför beslutat att använda övertilldelningsoptionen om 666 666 aktier motsvarande 3 999 996 kr.

Totalt emitteras 2 813 545 aktier motsvarande ett belopp om 16 881 270 kronor i emissionen före emissionskostnader på cirka 2 MSEK. I och med emissionen ökar aktiekapitalet med 562 711 kronor till 1 850 838,20 kronor. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 9 254 181 aktier.

Tilldelningsbeslut beräknas fattades måndagen den 4 maj 2015. Avräkningsnotor utan företrädesrätt kommer att sändas ut tisdagen 5 maj 2015 med likviddag fredag 8 maj 2015.

– Det är mycket glädjande att våra aktieägare ger oss sitt förtroende, och att nya ägare visar intresse, genom att delta i emissionen. aXichem kan nu fortsätta kommersialiseringen av aXiphen® som planerat och vi har en spännande tid framför oss, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

 

Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med nyemissionen.

Back