February 29, 2012
Bokslutskommuniké 2011
Back

Sammanfattning helåret 2011

  • Samarbetet med nordamerikanska partners följer uppgjorda avtal
  • Diskussioner med potentiella leverantörer i Kina fortgår i syfte att ingå avtal avseende försäljning och distribution i asien.
  • Positiv utveckling av den pågående godkänningsprocess i Europa
  • Nyemission genomförd med företräde för aktieägarna
Back