Kvartalsrapport, januari-mars 2015
May 25, 2015
Kvartalsrapport, januari-mars 2015
Back

Viktiga händelser under perioden

  • aXichems naturanaloga capsaicin, aXiphen, lanseras i smärtlindrande kräm på den kinesiska marknaden
  • aXichems varumärke aXiphen registreras
  • aXichem bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 publiceras
  • aXichems sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, köper aktier i aXichem
  • Johan Arvidsson utses till ny VD i aXichem, tidigare VD Torsten Helsing övergår i en roll som arbetande styrelseordförande

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  • aXichems styrelse beslutade i april att genomföra en nyemission av aktier om cirka 12,9 mkr, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för att fortsätta kommersialiseringen av bolagets naturanaloga substans aXiphen®. Emissionen var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill beslutades en övertilldelningsoption som innebar att bolaget hade möjlighet att tillföras ytterligare 4,0 mkr, således totalt cirka 16,9 mkr.
  • i april meddelades att en studie genomförts, som visar att aXiphen­‐feed®
    i kycklingfoder hämmar salmonella vid kycklinguppfödning.
  • i maj meddelade bolaget att den genomförda nyemissionen, som stängde den 28 april 2015, tecknades till 152 %, varav ca 85 % med företrädesrätt och till 67 % utan företrädesrätt. Emissionerna tillför bolaget totalt 16,9 MSEK 
Back