Kvartalsredogörelse januari – mars 2012
May 28, 2012
Kvartalsredogörelse januari – mars 2012
Back

Sammanfattning av första kvartalet 2012

  • En lyckad emission genomfördes och bolaget bedöms nu vara fullfinansierat fram till en kommersiell lansering av fenylcapsaicin
  • Forskningssamarbete har inletts med University of Nevada Las Vegas för att utveckla miljövänlig mussel-repellent för användning i färskvattensystemen i de sydvästliga, amerikanska staterna
  • Kontinuerlig fokus på EUs godkännandesprocess för nya biocider

Efter periodens utgång

  • Vid årsstämman den 16 maj valdes Peter Ragnarsson in i aXichems styrelse. Peter Ragnarsson representerar LMK Ventures AB
Back