Kvartalsredogörelse januari – september 2011
November 28, 2011
Kvartalsredogörelse januari – september 2011
Back

Sammanfattning av första kvartalet 2011

  • Samarbetet med nordamerikanska partners fhar gått över i en ny fas med fokus på tillämpad processkemi
  • Processen fortlöper positivt avseende REACH-godkännande för Europa
  • Bolaget planerer att stärka organisationen inför kommande verksamhetsutveckling
Back