Kvartalsredogörelse juli-september 2012
November 26, 2012
Kvartalsredogörelse juli-september 2012
Back

Sammanfattning av tredje kvartalet 2012

  • Fokus på effektivisering av regulatoriskt arbete för att nå kommersiell fas fortare
  • Färdigställning av viktigt komparativ metabolismstudie
  • aktivt arbete med färskvattenstudie i samarbete med University
Back