aXichem AB (publ) publicerar en engelsk översättning av bolagets Årsredovisning 2022
June 19, 2023
aXichem AB (publ) publicerar en engelsk översättning av bolagets Årsredovisning 2022
Back

aXichem AB (publ), meddelar att bolagets Årsredovisning 2022 nu finns tillgängligt i en engelsk översättning på bolagets hemsida https://www.axichem.com/news/axichem-ab-publ-publicerar-en-engelsk-oversattning-av-bolagets-arsredovisning-2022/

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 juni 2023 kl. 14:00 CET.

Back