We create value
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.
Board of directors
Board of Directors
Jan Gustavsson

Chairman of the Board

Född 1946. Styrelseledamot och ordförande sedan 2017.
Utbildning: Fil. kand redovisning och finansiering, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Interlite AB samt i Incendia Pharma AB. Innehavare av JGB Consulting.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Eliq AB, Styrelseordförande i Sotenäs RehabCenter AB. Styrelseledamot i Ikano Bostad Stockholm Holding AB
Innehav: 20 001 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Jakob Axelsson

Member of the Board

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Fil. dr., Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 14 002 A-aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Joern Berthelsen

Member of the Board

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: BSc inom biologi, Bachelor of Commerce, Köpenhamns universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Seawood AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och COO i Bertram Pharma ApS till 2017.
Innehav: 15 141 A-aktier och 1 640 A-aktier genom närstående.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Torsten Helsing

Member of the Board

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed AS och Driftkultur AS. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd, Soya AS och aXichem AS. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd, Tofu AS samt i Incendia Pharma AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 880 391 A-aktier genom Manakin Ltd.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Gunilla Savring

Member of the board

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Executive MBA, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aqilion AB. Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Clinical Laserthermia Systems AB.

Innehav: 12 615 A-aktier genom Savring Consulting AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.