We create value
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.
Board of directors
Board of Directors
Torsten Helsing

Member of the Board

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.
Utbildning: Grundskoleutbildning.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed A/S och Driftkultur A/S. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd och Soya A/S. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd och Tofu A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 832 114 A-aktier genom Manakin Ltd.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Jan Gustavsson

Chairman of the Board

Född 1946. Styrelseledamot- och ordförande sedan 2017.
Utbildning: Fil. kand redovisning och finansiering, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Interlite AB. Innehavare av JGB Consulting. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Eliq AB och i Krickos Transport- tjänster AB till 2015. Styrelseordförande i Sotenäs RehabCenter AB. Styrelseledamot i Ikano Bostad Stockholm Holding AB.
Innehav: 40 000 köpoptioner.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Jakob Axelsson

Member of the Board

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Fil. dr., Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 4 000 A-aktier och 20 000 köpoptioner.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Gunilla Savring

Member of the board

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Executive MBA, EFL, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cryptzone Group AB till 2014 och innehavare av Savring Consulting (enskild firma) till 2016.
Innehav: 2 500 A-aktier genom Savring Consulting AB och 20 000 köpoptioner i eget innehav.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Joern Berthelsen

Member of the Board

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: BSc inom biologi, Köpenhamns universitet samt merkonom.
Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Seawood AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och COO i Bertram Pharma ApS till 2017.
Innehav: 5 139 A-aktier och 20 000 köpoptioner i eget innehav samt 1 640 A-aktier genom närstående.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare