We create value
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.
Management
Management
Torsten Helsing

VD

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed AS och Driftkultur AS. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd, Soya AS och aXichem AS. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd, Tofu AS samt i Incendia Pharma AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 880 391 A-aktier genom Manakin Ltd.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Lager

Chief Technical Officer

Född 1975. 

Utbildning: Fil dr. organisk kemi, Lunds Universitet,
Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: November 2018-mars 2019 verksam i egna bolaget Haxel AB, Styrelseledamot Nexam St Andrews Ltd, 2012-2018.
Innehav: 10 000 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

 

Lucas Altepost

Vice VD, chief sales and marketing officer

Född 1967. Anställd i aXichem sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Lausanne.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Genetica AS. Styrelseledamot i aXichem AS.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i CPS-drive AS till 2017
Innehav: 50 001 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

 

Gunilla Savring

Director Investor Relations

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Executive MBA, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aqilion AB. Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Clinical Laserthermia Systems AB.

Innehav: 12 615 A-aktier genom Savring Consulting AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.