We create value
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.
Management
Management
Torsten Helsing

VD

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.

Utbildning: Grundskoleutbildning.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed A/S och Driftkultur A/S. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd och Soya A/S. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd och Tofu A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 832 114 A-aktier genom Manakin Ltd.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Lager

Chief Technical Officer

Född 1975. 

Anställd i aXichem sedan 2019.
Utbildning: Fil. dr. Organisk kemi, Lunds universitet. Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Universitet.
Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Haxel AB. (mitt eget bolag som nu inte har ngn verksamhet)
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Nexam St Andrews Ltd, 2012-2018
Innehav: 0 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

 

Lucas Altepost

Vice VD, chief sales and marketing officer

Född 1967. Anställd i aXichem sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Lausanne.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Norbiotech A/S och Genetica A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i CPS-drive A/S till 2017.
Innehav: 100 000 köpoptioner, 0 aktier

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

 

Gunilla Savring

Investor Relations

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning: Executive MBA, EFL, Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cryptzone Group AB till 2014 och innehavare av Savring Consulting (enskild firma) till 2016.
Innehav: 2 500 A-aktier genom Savring Consulting AB och 20 000 köpoptioner i eget innehav.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.