Position: Board of Directors

Torsten Helsing

Member of the Board Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.
Utbildning: Grundskoleutbildning.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed A/S och Driftkultur A/S. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd och Soya A/S. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd och Tofu A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 832 114 A-aktier genom Manakin Ltd. Beroendeställning: ...

Jan Gustavsson

Chairman of the Board Född 1946. Styrelseledamot- och ordförande sedan 2017.
Utbildning: Fil. kand redovisning och finansiering, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: ...

Jakob Axelsson

Member of the Board Född 1974. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Fil. dr., Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: ...

Gunilla Savring

Member of the board Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014. Utbildning: Executive MBA, EFL, Lunds universitet. Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring ...

Joern Berthelsen

Member of the Board Född 1949. Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: BSc inom biologi, Köpenhamns universitet samt merkonom.
Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Seawood ...