Position: Management

Torsten Helsing

VD Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016. Utbildning: Grundskoleutbildning.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed A/S och Driftkultur A/S. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd och Soya A/S. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd och Tofu A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 832 114 A-aktier genom Manakin Ltd. Beroendeställning: Beroende i förhållande ...

Erik Lager

Chief Technical Officer Född 1975.  Anställd i aXichem sedan 2019.
Utbildning: Fil. dr. Organisk kemi, Lunds universitet. Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Universitet.
Övriga ...

Lucas Altepost

Vice VD, chief sales and marketing officer Född 1967. Anställd i aXichem sedan 2017. Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Lausanne.
Övriga pågående ...

Gunilla Savring

Investor Relations Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning: Executive MBA, EFL, Lunds Universitet. Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i ...