Position: Management

Torsten Helsing

VD Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016. Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed AS och Driftkultur AS. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd, Soya AS och aXichem AS. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd, Tofu AS samt i Incendia Pharma AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 880 391 A-aktier genom Manakin Ltd. Beroendeställning: Beroende i förhållande ...

Erik Lager

Chief Technical Officer Född 1975.  Utbildning: Fil dr. organisk kemi, Lunds Universitet,
Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste ...

Lucas Altepost

Vice VD, chief sales and marketing officer Född 1967. Anställd i aXichem sedan 2017. Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Lausanne.
Övriga pågående uppdrag: ...

Gunilla Savring

Director Investor Relations Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014. Utbildning: Executive MBA, Lunds universitet. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aqilion AB. Verkställande direktör ...